Preporučujemo

  • Prijavite se na test vožnju
  • KIA - jedinstvena 7-godišnja garancija
  • Novi KIA pro_cee'd GT
  • KIA - YouTube Music Awards 2014

Proverena polovna vozila KIA sa garancijom

*Važi za pravna lica i preduzetnike; finansijski lizing sa periodom otplate do 60 meseci i učešcem od 0%. Primalac lizinga je dužan da vozilo kasko osigura. Za fizička lica, putem kredita, važe sledeči uslovi: KIA pro_cee’d – NKS 0%; EKS 0%; mesečna rata 125,45 eur; period otplate 60 meseci; bruto nabavna vrednost 11.290 eur; Iznos finansiranja 7.527,04 evra; učešce (33,33% od nab.vr.) 3.762,96 eur; Troškovi obrade 0 eur. KIA Sportage - NKS 0%; EKS 0%; Mesečna rata 188,79 eur; period otplate 60 meseci; bruto nabavna vrednost 16.990 eur; Iznos finansiranja 11.327,33 evra; učešce (33,33% od nab.vr.) 5.662,77 eur; Troškovi obrade 0 eur. Svi iznosi obračunati su u evrima, a plačanje se vrši u dinarima po srednjem kursu NBS.