KIA Rio Sport Sedan KIA Sportage KIA cee'd

*Važi za pravna lica i preduzetnike; finansijski lizing sa periodom otplate do 60 meseci i učešćem od 0%. Primalac lizinga je dužan da vozilo kasko osigura. Za fizička lica, putem kredita, važe sledeći uslovi: KIA Rio – NKS 0%; EKS 0%; mesečna rata 114,34 eur; period otplate 60 meseci; bruto nabavna vrednost 10.290 eur; Iznos finansiranja 6.860,34; učešće (33,33% od nab.vr.) 3.429,66 eur; Troškovi obrade 0 eur. KIA pro_cee’d – NKS0%; EKS 0%; mesečna rata 125,45 eur; period otplate 60 meseci; bruto nabavna vrednost 11.290 eur; Iznos finansiranja 7.527,04 evra; učešće (33,33% od nab.vr.) 3.762,96 eur; Troškovi obrade 0 eur. KIA cee’d_sw– NKS0%; EKS 0%; mesečna rata 141,01 eur; period otplate 60 meseci; bruto nabavna vrednost 12.690 eur; Iznos finansiranja 8.460,42 evra; učešće (33,33% od nab.vr.) 4.229,58 eur; Troškovi obrade 0 eur. KIA Sportage - NKS 0%; EKS 0%; Mesečna rata 188,79 eur; period otplate 60 meseci; bruto nabavna vrednost 16.990 eur; Iznos finansiranja 11.327,33 evra; učešće (33,33% od nab.vr.) 5.662,77 eur; Troškovi obrade 0 eur. Svi iznosi obračunati su u evrima, a plaćanje se vrši u dinarima po srednjem kursu NBS.