KIA pro_cee'd

*Važi za pravna lica i preduzetnike; finansijski lizing sa periodom otplate do 60 meseci i učešćem od 0%. Primalac lizinga je dužan da vozilo kasko osigura. Za fizička lica, putem kredita, važe sledeći uslovi (reprezentativni primer): KIA cee’d – NKS 0%; EKS 0%; mesečna rata 132,12 eur; period otplate 60 meseci; bruto nabavna vrednost 11.890 eur; Iznos finansiranja 7.927,06 evra; učešće (33,33% od nab.vr.) 3.962,94 eur; Troškovi obrade 0 eur. Svi iznosi obracunati su u evrima, a placanje se vrši u dinarima po srednjem kursu NBS.