Izdavanje duplikata

Ako ste izgubili uputstva za upotrebu Kia vozila, knjižicu garancije i održavanja ili uputstva za upotrebu navigacionog uređaja, možemo Vam, na Vaš zahtev, u Kijinoj zastupničkoj mreži izdati njihov duplikat uz naknadu.

Cene izdavanja duplikata uputstva za upotrebu vozila se razlikuju u zavisnosti od modela Kia vozila, a cene svih usluga možete pogledati u cenovniku koji se nalazi niže.

Zahtev za izdavanje svakog pojedinačnog dokumenta u kome ćete navesti godište i model vozila, broj šasije ili skeniranu saobraćajnu dozvolu, pošaljite na kiars@kmag.net ili na e-adresu svog Kia zastupnika.

Cenovnik usluga
Usluga
Cena sa PDV-om
Izdavanje uputstva za upotrebu vozila Sportage, Ceed, Optima, Carens
4.410 RSD
Izdavanje uputstva za upotrebu ostalih Kia modela
3.150 RSD
Izdavanje uputstva za navigacioni uređaj
2.270 RSD
Izdavanje knjižice garancije i održavanja vozila
6.300 RSD

Napomene:

  • Izdavanje uputstava za upotrebu na srpskom jeziku moguće je samo za vozila koja su u prodaji u Srbiji.
  • Izdavanje duplikata knjižice garancije i održavanja moguće je za ona vozila koja su bila servisirana u ovlašćenoj Kia servisnoj mreži ili uz predočenje računa iz kojih je vidljivo da je vozilo servisirano prema Kijinim standardima.

Sve cene iskazane su u dinarima sa uključenim PDV-om.