Predstavljanje Galerija Specifikacije
Predstavljanje Galerija Specifikacije
Kia Optima Plug-In Hybrid

Karakteristike

+

Vozilo sa niskim emisijama

Tehnologija plug-in hibrida osigurava kapacitet i pruža neprimetno prebacivanje iz električnog (EV) u hibridni (HEV) način vožnje. To je snažno, sigurno, vozilo s niskim emisijama, koje se vozi kao normalno vozilo.

+

Sistem za pomoć pri zadržavanju vozila unutar vozne trake (LKAS)

LKAS koristi posebno podešenu kameru napred koja detektuje ivice kolovoza, te samostalnom asistencijom na upravljaču pomaže vozaču da se zadrži u voznoj traci.

+

Sistem detekcije mrtvog ugla (BSD)

Sistem detekcije mrtvog ugla koristi senzore, koji detektuju događaje ispred i iza vozila i vizuelnim znakovima upozorava vozača na vozila u mrtvom uglu te pomaže vozaču pri jednostavnijoj i sigurnijoj promeni saobraćajne trake.

+

Sistem za pomoć kod parkiranja unazad (SPAS)

Sistem koristi senzore postavljene na boku koji Vam pomažu pri paralelnom i pravougaonom parkiranju na parkiralištu. To je funkcija koja Vam pomaže pri pomicanju vozila sa paralelnog parking mesta.

+

Monitor sa 360 pogledom (AVM)

Pri brzini do 20 km/h AVM spaja slike sa 4 kamere (kamera pozadi, napred i dve na bokova vozila) i nudi Vam ptičiju perspektivu prostora oko Vas.

+

Automatsko kočenje u slučaju nužde (AEB)

Sistem automatskog kočenja u slučaju nužde, koji ocenjuje podatke sa kamere i radara, jednostavno prepoznaje mogućnost sudara s drugim vozilom, pešakom ili preprekom te Vas upozorava i u potpunosti zaustavlja ili bar ublažava posledice.