Informacije o oznakama pneumatika

U vezi s informacijama, koje se odnose na odredbu označavanja pneumatika za putnička vozila, koja je stupila na snagu u novembru 2012. (EC, br. 1222/2009), molimo vas da pogledate donje informacije.

Prenesi PDF

Ako želite da otvorite PDF fajl, molimo vas da prenesite program za čitanje PDF-a: Prenesite Adobe Reader

Sve Kompaktna SUV Sportski EV / Hibridi Karavani