Predstavljanje Galerija Specifikacije

Boje

Pokreni 360° pogled

Sve pod kontrolom

+

PRIKAZ DOGAĐANJA U MRTVIM UGLOVIMA NA DIGITALNOM EKRANU (BVM)

Tehnologija praćenja mrtvih uglova deluje kao vozačev ‘drugi par očiju’, jer eliminiše vozačeve mrtve uglove na levoj i na desnoj strani; kada vozač aktivira migavac na digitalnom ekranu na instrument tabli se prikazuje događanje u njegovom mrtvom uglu; video se prikazuje pomoću diskretnih širokugaonih objektiva, koji su sakriveni ispod kućišta bočnih ogledala, a koji vozačima omogućavaju širi pregled u mrtvom uglu.

+

SISTEM ZA BEZBEDNO ODRŽAVANJE RASTOJANJA NA AUTOPUTU (HDA)

Sistem održava bezbedno rastojanje do vozila ispred na autoputu, a ujedno održava vozilo na sredini vozne trake i na krivudavim putevima.

+

SISTEM DETEKCIJE VOZILA U MRTVOM UGLU (BCA)

Sistem za pomoć kod sprečavanja sudara u mrtvom uglu predstavlja nadgradnju postojećeg sistema za upozoravanje na vozila u mrtvom uglu (BCW); umesto jednostavnog upozoravanja vozača na vozila na susednoj traci na auto-putu BCA kočenjem pomaže vozačima da izbegnu eventualni sudar.

+

SISTEM ZA SPREČAVANJE NALETA (FCA)

Kombinujući podatke sa kamere i radara iz Vašeg vozila, FCA sistem analizira podatke o drugim automobilima, pešacima ili biciklistima kako bi izbegao potencijalni sudar sa njima. FCA takođe deluje kako bi sprečio sudare sa vozilima pri skretanju ulevo na raskršću. Ako otkrije potencijalni sudar, na Vašoj instrument tabli pojavljuje se signal upozorenja i primenjuje se maksimalna snaga kočenja.

+

SISTEM ZA ODRŽAVANJE VOZILA U VOZNOJ TRACI (LKA)

Aktivni sistem za održavanje vozila u voznoj traci sada može prepoznati ivicu puta i crte na putu i upozorava vozača prilikom napuštanja vozne trake bez upotrebe migavaca.

+

NAPREDNI SISTEM ZA ODRŽAVANJE VOZILA U VOZNOJ TRACI (LFA)

Kijina autonomna vožnja drugog nivoa veliki je korak prema poluautonomnoj vožnji. U kombinaciji sa radarskim tempomatom, LFA sistem prati ubrzanje, kočenje i položaj upravljača u odnosu na vozila ispred. To znači da je vožnja u gužvi lakša i bezbednija. Sistem, koji deluje u rasponu od 0 do 180 km/h, koristi kameru i radar kako bi održao sigurnu udaljenost od vozila ispred i prati oznake na putu kako bi zadržao vozilo u postojećoj voznoj traci.

+

RADARSKI TEMPOMAT SA NAVIGACIONOM ASISTENCIJOM (NSCC)

Sistem upotrebom kamere i radara održava zadatu brzinu, održavajući tako bezbednu udaljenost između Vas i vozila ispred. Takođe kontroliše ubrzanje i usporavanje kako bi zaustavio Vaše vozilo kada to učini vozilo ispred, a krene kada krene i vozilo ispred. Zahvaljujući navigacionom sistemu omogućeno je automatsko usporavanje vozila u bilo kom zavoju, a i dodatno doprinosi bezbednosti i vožnji unutar ograničenja brzine. Pored toga NSCC pomaže vozaču na krivudavim delovima auto-puta, jer pre krivine automatski smanjuje brzinu vozila na odgovarajući nivo, dok nakon izlaska iz krivine sistem vraća na prethodnu brzinu.

+

INTELIGENTNO UPOZORENJE NA OGRANIČENJE BRZINE (ISLA)

Sistem koristi kameru za čitanje oznaka za ograničenja brzine duž puta i prikazuje podatke pored brzinomera i na navigacionom displeju. Tada možete sami prilagoditi brzinu vozila u skladu sa ograničenjima.

+

UPOZORENJE NA BOČNI SAOBRAĆAJ POZADI (RCCA)

Da bi vožnja unazad bila još bezbednija - posebno kada izlazite sa mesta za parkiranje gde imate ograničenu preglednost - RCCA zvučno i vizuelno upozorava vozača i automatski aktivira kočnice, u slučaju da radari otkriju bočni saobraćaj u traci u koju ulazi vozilo. Ako vozač odabere opciju upozorenja (Warning Only), sistem će upozoriti samo zvučno i vizuelno, bez automatskog kočenja.

+

SIGURAN IZLAZ IZ VOZILA (SEA)

Kako bi sprečio putnike na zadnjim sedištima da izađu iz vozila sistem otkriva svaki neposredni rizik. U slučaju opasnosti sistem zaključava vrata i zvučno i vizuelno upozorava ugrožene putnike.

Test vožnja